پذیره نویسی روزنامه ابرار

پذیره نویسی روزنامه ابرار

پذیره نویسی روزنامه ابرار،پذیره نویسی چیست؟

کسانی که با بازار سرمایه  سر و کار دارند، احتمالا به اصطلاح «پذیره نویسی» برخورد کرده‌اند.

یکی از موارد مهم در این اصطلاح، تعهد و تسهیل تأمین مالی است. پذیره ‌نویسی به معنای تعهد انجام کار و یا تعهد پرداخت است.

در واقع، این فرآیند، حضور اشخاصی که قصد سهامداری در شرکت‌ها را دارند آسان‌تر کرده و به تأمین مالی بهتر و سریع‌تر شرکت‌ها کمک زیادی می‌کند.

پذیره نویسی در زمینه‌های مختلفی انجام می‌شود.

پذیره‌نویسی فرایندی است که طی آن متعهد می‌شوید قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت را تامین کنید و در ازای آن صاحب درصدی از شرکت می‌شوید. به‌طور کلی پذیره‌نویسی عبارت است از خرید اوراق بهادار از شرکتی که به سرمایه نیاز دارد و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

 

 

نمونه متن آگهی مجمع عمومی

پذیره نویسی روزنامه ابرار

 

آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده/عادی  شرکت ………..

سهامی خاص ثبت شده به شماره …………و شناسه ملی ………….

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده/عادی  که در ساعت …… مورخ ……. روز ……… در محل اصلی شرکت به آدرس …………….. تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه:

…………………………….. .۱

…………………………….. .۲

 

مرجع دعوت کننده – مدیر عامل یا هیئت مدیره

پذیره نویسی روزنامه ابرار

نمونه متن آگهی پذیره نویسی

نمونه متن آگهی پذیره نویسی روزنامه ابرار

 

پذیره نویسی روزنامه ابرار

 

اعلامیۀ پذیره‌نویسی شرکت سهام

شرکت——–(سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ —-و شناسه ملی——

 

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده تاریخ—- و مجوز شماره—–مورخ —— سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت با سلب حق‌تقدم خرید سهام از سهامداران فعلی و صدور سهام جدید،

از مبلغ—-ریال به مبلغ —- ریال، منقسم به تعداد —- سهام عادی سهم—– ریالی به شرح زیر افزایش یابد. برای انتشار اعلامیة فوق مجوز شماره —— مورخ —-از ادارة ثبت شرکت­ ها اخذ گردیده است.

 

 • موضوع فعالیت شرکت:

 • مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی———-
 • مدت شرکت: ———-
 • سرمایۀ فعلی شرکت: ———
 • موضوع افزایش سرمایه: ———-
 • مبلغ افزایش: ———–
 • مبلغ سرمایه پس از افزایش: ————–
 • نوع سهام جدید : ———-
 • ارزش اسمی هر سهم: ———–
 • تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ———–
 • مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسۀ ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت
به­طور کامل
—- —- —-
—-
—-

 

 • شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:——
 • مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:———
 • مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم:—-
 • هزینه بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت:——-
 • مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: —–

 

 

مدت پذیره‌نویسی عمومی: —–

 

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

 

 •  حساب بانکی ناشر: —-

 

مشخصات عامل پذیره‌نویسی:

 

تلفن تماس مرکز اصلی عامل موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام عامل
         
 • شرکت متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

 

 • روزنامۀ کثیرالانتشار: —-

 

 • چگونه تخصیص سهام به پذیره‌نویسان:———

  نحوه عمل با صرف سهام:  —–

  کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: —-

  مشخصات سهامداران:  —–

 

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار
—-
جمع

  نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت:—–

 

نکات مهم:

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة آگهی دهنده است و ناشرآگهی هیچ ضمانتی بابت متن آگهی ندارد.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

 

پذیره نویسی روزنامه ابرار

چه مواردی در آگهی پذیره نویسی باید ثبت شود؟

پذیره نویسی روزنامه ابرار

 

 1. نام شرکت
 2. نوع فعالیت‌هایی که شرکت برای آن تشکیل می‌شود
 3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن درصورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد
 4. مدت‌زمان ثبت شرکت
 5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسان، درصورتی که همه یا بعضی از موسسان در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن، سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
 6. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک، تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد (جنسی)، تعیین مقدار، مشخصات و ارزش آن به شکلی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع به دست آورد
 7. درصورتی که موسسان مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند، تعیین چگونگی و شرط آن مزایا با ذکر جزئیات
 8. تعیین مقداری از سرمایه که موسسان تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده‌اند
 9. ذکر هزینه‌هایی که موسسان تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام‌گرفته است پرداخت کرده‌اند و برآورد هزینه‌های لازم تا شروع فعالیت‌های شرکت
 10. درصورتی که انجام موضوع شرکت به صورت قانونی نیازمند موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آن مرجع
 11. بیان حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید توسط پذیره‌نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن ‌که باید مقارن پذیره‌نویسی به صورت نقد پرداخت گردد
 12. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص علاقه‌مند می‌توانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
 13. توضیح اینکه اظهارنامه موسسان همراه با طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه‌مندان به مرجع ثبت شرکت تسلیم‌ شده است
 14. بیان نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسان، فقط در آن منتشر خواهد شد
 15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان

پی دی اف روزنامه ابرار

برای  مشاهده و دانلود پی دی اف روزنامه ابرار ازطریق لینک زیراقدام نمایید.

 

پی دی اف روزنامه ابرار

پذیرش آگهی پذیره نویسی روزنامه ابرار

 

 چاپ انواع آگهی درروزنامه ابرار ازطریق واتس آپ، پذیرش آگهی درروزنامه ابرارسیاسی و ابراراقتصادی

 

(آگهی پذیره نویسی /آگهی استخدام/ آگهی مفقودی / آگهی دعوت از مجامع / آگهی های مزایده و مناقصه / و…)

 

متن آگهی مدنظرتون به شماره ۱۲ ۱۲ ۸۷۱ – ۰۹۳۶ درواتس آپ ارسال کنید

برای چاپ انواع  آگهی درروزنامه ابرار با ما درتماس باشید…

 

تلفن دفترروزنامه ابرار

 

ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

سایرآگهی ها

چاپ آگهی روزنامه ابرار

انواع مجامع عمومی

 انواع مجامع عمومی :

 • مؤسس
 • عادی
 • فوق العاده

 مجمع عمومی موسس

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت 
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 

مجمع عمومی عادی

هیات مدیره مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید، چنانچه مدیران مجمع را در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس باید این کار را انجام دهد، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند خواستار برگزاری مجمع شوند.

 • انتخاب هیئت مدیره
 • انتخاب بازرسان
 • تصویب صورت های مالی
 • تقسیم منافع 
 • تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران  ارائه می‌شود .
 • تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.

 

مجمع عمومی فوق العاده

در موارد ویژه‌ای که  در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

انواع تغییرات شرکت

انواع تغییرات شرکت:

 • تغییرنام شرکت درروزنامه  ،  تغییر آدرس محل قانونی شرکت درروزنامه 
 •  نقل و انتقال سهام درروزنامه   ،  افزایش سرمایه درروزنامه   ،  کاهش سرمایه درروزنامه 
 • تغییر حق امضاء درروزنامه   ،  تعیین اعضای هیئت مدیره درروزنامه 

موارد بالا ازمهم ترین تغییراتی میباشد که دریک شرکت تازه تاسیس شده
به وجود می آید.    

انواع مدارک مفقودی

 

انواع آگهی های مفقودی درروزنامه ابرار

 وسیله نقلیه  (سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…)

 مدارک تحصیلی        (مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…)

 مدارک شناسایی     (کارت ملی-شناسنامه و…)

 مجوزها وپروانه های کسب

درصورت فقدان مدارک برای گرفتن المثنی مدرک مربوطه، آگهی درروزنامه های کثیرالانتشارالزامی میباشد.

برای چاپ آگهی مفقودی مدارک باما درارتباط باشید.

همچنین ببینید

مجمع عمومی روزنامه ابرار

مجمع عمومی روزنامه ابرار