روزنامه های استانی وروزنامه های کثیرالانتشار

تلفن دفتر روزنامه

پذیرش انواع آگهی درروزنامه های سراسری واستانی

تلفن دفتر روزنامه،چاپ آگهی درتمامی روزنامه های سراسری و استانی

تلفن ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

 همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

جهت مشاوره و سفارش آگهی با ما درارتباط باشید.

پذیرش انواع آگهی

درروزنامه های سراسری

پذیرش انواع آگهی

درروزنامه های سراسری

پذیرش انواع آگهی

درروزنامه های سراسری

پذیرش انواع آگهی

درروزنامه های سراسری

برای  مشاهده و دانلود پی دی اف روزنامه از طریق لینک زیراقدام نمایید.

 

روزنامه اطلاعات

ثبت  آگهی در روزنامه

(آگهی استخدام/ آگهی مفقودی / آگهی دعوت از مجامع / آگهی های مزایده و مناقصه / و…)

تلفن دفتر روزنامه:۳۳۲۰۰۴۲۴ – ۰۲۱

تلفن دفتر روزنامه ابرار

تلفن دفتر روزنامه همشهری

تلفن دفتر روزنامه کیهان

تلفن دفتر روزنامه دنیای اقتصاد

تلفن دفتر روزنامه ایران

تلفن دفتر روزنامه رسالت

تلفن دفتر روزنامه اطلاعات

تلفن دفتر روزنامه جام جم

تلفن دفترروزنامه ابتکار

تلفن دفترروزنامه کاروکارگر

تلفن دفترروزنامه آسیا

تلفن دفترروزنامه خراسان

تلفن دفتر روزنامه استقلال

تلفن دفتر روزنامه تهران تایمز

تلفن دفتر روزنامه جوان

تلفن دفتر روزنامه

انواع آگهی ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی

آگهی استخدام

آگهی مزایده ومناقصه

آگهی مفقودی

  انواع  آگهی مفقودی مدارک درروزنامه  کثیرالانتشار

 وسیله نقلیه  (سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…)

 مدارک تحصیلی        (مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…)

 مدارک شناسایی     (کارت ملی-شناسنامه و…)

 مجوزها وپروانه های کسب و …

 

درصورت فقدان مدارک برای گرفتن المثنی مدرک مربوطه،آگهی مفقودی مدارک درروزنامه های کثیرالانتشارالزامی میباشد.

شماره دفترآگهی

 انواع مجامع عمومی :

 • مؤسس

 • عادی

 • فوق العاده

البته شرکت‌های با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، درصورتی‌که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد، موظف به تشکیل مجمع عمومی هستند.

 مجمع عمومی موسس

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت 
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

مجمع عمومی عادی

هیات مدیره شرکت مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید، چنانچه مدیران مجمع را در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس شرکت باید این کار را انجام دهد، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند خواستار برگزاری مجمع شوند.

 • انتخاب هیئت مدیره
 • انتخاب بازرسان شرکت
 • تصویب صورت های مالی
 • تقسیم منافع 
 • تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می‌شود .
 • تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.

مجمع عمومی فوق العاده

در موارد ویژه‌ای که برای شرکت پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

 

تلفن دفترروزنامه

تلفن دفتر روزنامه

( همشهری – اطلاعات – ابرارو…)

تلفن ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

 همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

جهت مشاوره و سفارش آگهی با ما درارتباط باشید.

سفارش آگهی