مجمع عمومی روزنامه ابرار

مجمع عمومی روزنامه ابرار

دفترپذیرش آگهی درروزنامه ابرار

مجمع عمومی چیست؟

 

به گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت که به منظور تصمیم گیری درباره ی  مسائل شرکت وتغییرات شرکت برگزار می‌شود، مجمـع گفته می‌شود.

 هیئت مدیره شرکت موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی، آگهی برگزاری مجمع عمومی را در روزنامه کثیرالانتشاری که به عنوان روزنامه رسمی شرکت دراساسنامه  انتخاب شده است، منتشر کند تا سهامداران از این موضوع مطلع شوند.

 

انواع مجامع عمومی شرکت‌هاکدامند؟

 

براساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت‌های سهامی به ترتیب عبارتند از:

 

 •  موسس

 •  عادی

 • فو‌ق‌العاده

 مجمع عمومی روزنامه ابرار

مجمع عمومی موسس

 

این مجمع متشکل از موسسان اولیه و پذیره‌نویسان شرکت است.

در این جلسه موسسان و پذیره‌نویسان به ازای هر سهم دارای یک حق رای هستند. در این مجمع کلیه تصمیمات باید با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ شود.

 

وظایف مجمع عمومی موسس

 

 1. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام  
 2. تصویب طرح واصلاح اساسنامه 
 3. انتخاب اولین مدیران وبازرسان
 4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار

 

 •  در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسسین الزامی نمی باشد.

مجمع عمومی عادی

 

 این مجمع نسبت به سایر مجامع اهمیت بیشتری دارد  ،به مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی سالیانه هم گفته می شود

مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود.در حالت کلی این مجمع برای انتخاب وعزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل شود.

هیات مدیره مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی اقدام نماید، چنانچه مدیران مجمع را در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس باید این کار را انجام دهد، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند خواستار برگزاری مجمع شوند.

 

وظایف مجمع عمومی عادی

 

 1. انتخاب هیئت مدیره
 2. انتخاب بازرسان
 3. تصویب صورت های مالی
 4. تقسیم منافع 
 5. تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران  ارائه می‌شود .
 6. تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.

 

 • برای این که مجامع عمومی رسمیت پیدا کنند، باید بیش از نصف سهامداران در جلسه حضور داشته باشند.

اگر در مجمع نخست تعداد کافی از سهامداران حضور نداشته باشند، مجمع دوم با هر تعداد سهامدار رسمیت می‌یابد.

مجمع عمومی فوق العاده

 

به مجمع عمومی گفته میشود  که در مواقع ضروری، یعنی زمانی که لازم باشد تصمیمی در رابطه با امور مهم شرکت گرفته شود، تشکیل می‌شود.

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 

موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

برای این که این جلسه رسمیت پیدا کند باید بیش از نیمی از سهامداران دارای حق رای در آن شرکت داشته باشند.

 

 

نمونه متن دعوت مجمع ۱

متن آگهی مجمع عمومی روزنامه ابرار

 

 

آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده/عادی  شرکت ………..

سهامی خاص ثبت شده به شماره …………و شناسه ملی ………….

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده/عادی  که در ساعت …… مورخ ……. روز ……… در محل اصلی شرکت به آدرس …………….. تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه:

…………………………….. .۱

…………………………….. .۲

 

مرجع دعوت کننده – مدیر عامل یا هیئت مدیره 

مجمع عمومی روزنامه ابرار

نمونه متن دعوت مجمع ۲

متن آگهی مجمع عمومی روزنامه ابرار۲

 

 

آگهی دعوت سهامداران شرکت……………( سهامی خاص) به شماره ثبت…………… شناسه ملی …………………. جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (یا عادی بطورفوق العاده)  که در ساعت ………مورخ ………  آدرس ……… کدپستی…………تشکیل می گردد حضور به همراه رسانند.

 

دستور جلسه:

 • تعیین و انتخاب اعضای هیات مدیره
 • انتخاب بازرسین
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار
 • تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

هیات مدیره 

نمونه متن دعوت مجمع ۳

متن آگهی مجمع عمومی روزنامه ابرار(حق تقدم)

 

 

آگهی حق تقدم شرکت ……………(سهامی خاص) به شماره ثبت ………… شناسه ملی ………

که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ……………ریال به مبلغ ………… ریال منقسم به ………سهم ……ریالی با نام / بی نام 

 افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره …………………به بانک ………شعبه ………… واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در………… تسلیم نماید. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود ……… ریال حق تقدم در افزایش سرمایه دارد . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

پی دی اف روزنامه ابرار

برای  مشاهده و دانلود پی دی اف روزنامه ابرار ازطریق لینک زیراقدام نمایید.

 

پی دی اف روزنامه ها

برای چاپ آگهی مجمع عمومی روزنامه ابرار، با ما درتماس باشید

 

تلفن دفترروزنامه ابرار

ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

کلمات کلیدی

چاپ آگهی مجمع درروزنامه ابرار – آگهی مجمع عمومی درروزنامه ابرار – روش چاپ مجمع عمومی روزنامه ابرار- آگهی دعوت مجمع روزنامه ابرار- ثبت آگهی مجمع درروزنامه ابرار- قیمت آگهی مجمع روزنامه ابرار-آگهی مجمع روزنامه ابرار- چاپ آگهی مجمع روزنامه ابرار –ثبت صورتجلسه مجمع روزنامه ابرار- چاپ آگهی اساسنامه روزنامه ابرار- مجمع عمومی عادی روزنامه ابرار- ثبت مجمع عمومی فوق العاده روزنامه ابرار-چگونه صورت جلسه مجمع روزنامه ابرارچاپ کنیم – چاپ آگهی مجمع شرکت روزنامه ابرار-آگهی مجمع روزنامه ابرار –آگهی مجمع شرکت درروزنامه سراسری ابرار-آگهی اطلاعیه شرکت روزنامه ابرار-ثبت مجمع عمومی عادی روزنامه ابرار- چاپ آگهی مجمع عادی بطورفوق العاده روزنامه ابرار-هزینه آگهی مجمع روزنامه ابرار-چاپ اطلاعیه شرکت درروزنامه ابرار-قیمت آگهی روزنامه ابرار چاپ آگهی مجمع درروزنامه ابرار – آگهی مجمع عمومی درروزنامه ابرار – روش چاپ مجمع عمومی روزنامه ابرار- آگهی دعوت مجمع روزنامه ابرار- ثبت آگهی مجمع درروزنامه ابرار- قیمت آگهی مجمع روزنامه ابرار-آگهی مجمع روزنامه ابرار- چاپ آگهی مجمع روزنامه ابرار- ثبت صورتجلسه مجمع روزنامه ابرار- چاپ آگهی اساسنامه روزنامه ابرار- مجمع عمومی عادی روزنامه ابرار- ثبت مجمع عمومی فوق العاده روزنامه ابرار- صورت جلسه مجمع روزنامه ابرار – چاپ آگهی مجمع شرکت روزنامه ابرار-آگهی مجمع روزنامه ابرار-آگهی روزنامه ابرار-  آگهی دعوت مجمع روزنامه ابرار

همچنین ببینید

پذیره نویسی روزنامه ابرار

پذیره نویسی روزنامه ابرار