تماس با دفترروزنامه اطلاعات

دفترپذیرش آگهی روزنامه اطلاعات

پذیرش انواع آگهی های:

دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده 

انواع مزایده ها  و مناقصات

مفقودی مدارک

تبریک و تسلیت و…

تماس با دفترروزنامه اطلاعات

 ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

جهت مشاوره و سفارش آگهی با ما درارتباط باشید.

برای  مشاهده و دانلود پی دی اف روزنامه اطلاعات ازطریق لینک زیراقدام نمایید.

پی دی اف روزنامه ها

مطالب بیشتر

تلفن دفترروزنامه اطلاعات

 شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه هفت– دفترآگهی روزنامه منطقه هفت تهران – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه هفتم تهرانروزنامه اطلاعات درمنطقه هفتم تهران – دفترآگهی منطقه هفت تهران – دفترروزنامه منطقه هفت تهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه هفتدفترروزنامه اطلاعات انقلابتلفن روزنامه محدوده انقلابدفترروزنامه انقلابدفترروزنامه اطلاعات  مدنیدفترروزنامه اطلاعات سبلان   – دفترروزنامه اطلاعات بهشتیدفترروزنامه اطلاعات سیدخنداندفترروزنامه اطلاعات خیابان دروازه دولتدفترروزنامه اطلاعات میدان هفت تیرتلفن تماس دفترروزنامه مفتح   – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  -نمایندگی روزنامه اطلاعات تهران-  دفترروزنامه اطلاعات تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه هفتم تهران – روزنامه اطلاعات تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران – دفترروزنامه اطلاعات منطقه هشت- تلفن روزنامه اطلاعات منطقه هشت- آدرس روزنامه اطلاعات منطقه هشت- شماره تماس روزنامه اطلاعات تهران- دفترآگهی روزنامه تهران – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه هشتم تهران – روزنامه اطلاعات درتهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه هشت- دفترروزنامه اطلاعات تهرانپارس- دفترروزنامه اطلاعات  نارمک- دفترروزنامه اطلاعات هفت حوض   – دفترروزنامه اطلاعات حشمتیه – دفترروزنامه اطلاعات خیابان دماوند- دفترروزنامه اطلاعات وحیدیه- دفترروزنامه اطلاعات میدان مدنی- تلفن تماس دفترروزنامه بسیج  – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  -نمایندگی روزنامه اطلاعات تهران-  دفترروزنامه اطلاعات تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درتهران – روزنامه اطلاعات تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران –تلفن روزنامه اطلاعات منطقه شش- آدرس روزنامه اطلاعات منطقه شش – شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه شش – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه ششم تهران – روزنامه اطلاعات درمنطقه ششم تهران – – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه شش- دفترروزنامه اطلاعات جمالزاده – دفترروزنامه اطلاعات  یوسف آیاد- دفترروزنامه اطلاعات کریم خان  – دفترروزنامه اطلاعات فاطمی – دفترروزنامه اطلاعات کشاورز- دفترروزنامه اطلاعات خیابان ولیعصر- دفترروزنامه اطلاعات میدان ولیعصر- تلفن تماس دفترروزنامه اطلاعات  – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  -نمایندگی روزنامه اطلاعات تهران-  دفترروزنامه اطلاعات تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه ششم تهران – روزنامه اطلاعات تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران – تلفن روزنامه اطلاعات منطقه پنجآدرس روزنامه اطلاعات منطقه پنج شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه پنج- دفترآگهی روزنامه منطقه پنجم تهران – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه پنجم تهران – روزنامه اطلاعات درمنطقه  پنج تهران – دفترآگهی منطقه پنج تهران – دفترروزنامه منطقه پنج تهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه پنجدفترروزنامه اطلاعات پونک دفترروزنامه اطلاعات جنت آباددفترروزنامه اطلاعات اکباتاندفترروزنامه اطلاعات بلوارفردوسدفترروزنامه اطلاعات آیت الله کاشانیدفترروزنامه اطلاعات اشرفی اصفهانیدفترروزنامه اطلاعات سازمان آب– دفترروزنامه اطلاعات  – تلفن تماس دفترروزنامه اطلاعات  – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  – دفترروزنامه اطلاعات غرب تهران-  دفترروزنامه اطلاعات غرب تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه پنجم تهران – روزنامه اطلاعات درغرب تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران- تلفن روزنامه اطلاعات منطقه چهارآدرس روزنامه اطلاعات منطقه چهارشماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه چهار – دفترآگهی روزنامه منطقه چهار تهران – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه چهار تهرانروزنامه اطلاعات درمنطقه چهار تهران  – دفترروزنامه منطقه چهار تهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه چهار دفترروزنامه اطلاعات تهرانپارس آگهی روزنامه تهرانپارس –  دفترروزنامه اطلاعات هرویدفترروزنامه اطلاعات علم وصنعتدفترروزنامه اطلاعات حکیمیهدفترروزنامه اطلاعات نارمکدفترروزنامه اطلاعات مجیدیه- دفترروزنامه اطلاعات شمیران نو– دفترروزنامه اطلاعات  – تلفن دفترروزنامه اطلاعات  – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  – دفترروزنامه اطلاعات شمال تهران-  دفترروزنامه اطلاعات شمال تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه چهارم تهران – روزنامه اطلاعات درشمال تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران تلفن روزنامه اطلاعات منطقه سه – آدرس روزنامه اطلاعات منطقه سه – شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه سه  – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه سه تهران – روزنامه اطلاعات درمنطقه سوم تهران  – دفترروزنامه منطقه سه تهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه سه- دفترروزنامه اطلاعات رسالت – دفترروزنامه اطلاعاتپاسداران- دفترروزنامه اطلاعات مدرس – دفترروزنامه اطلاعات باغ فردوس – دفترروزنامه اطلاعات تجریش – دفترروزنامه اطلاعات جماران – دفترروزنامه اطلاعات چیذر- دفترروزنامه اطلاعات فرمانیه – دفترروزنامه اطلاعات زعفرانیه – دفترروزنامه اطلاعات قیطریه – دفترروزنامه اطلاعات   دفترروزنامه اطلاعات صدر – دفترآگهی روزنامه قلهک – دفترروزنامه اطلاعات شمال تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه سوم تهران – دفترروزنامه اطلاعات درشمال تهران- نلفنن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران – تلفن روزنامه اطلاعات منطقه یکآدرس روزنامه اطلاعات منطقه یکشماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه یک – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه یک تهرانروزنامه اطلاعات درمنطقه اول تهران   – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه یکدفترروزنامه اطلاعات اراجدفترروزنامه اطلاعات ازگل دفترروزنامه اطلاعات اویندفترروزنامه اطلاعات باغ فردوسدفترروزنامه اطلاعات تجریشدفترروزنامه اطلاعات جماراندفترروزنامه اطلاعات چیذردفترروزنامه اطلاعات فرمانیهدفترروزنامه اطلاعات زعفرانیهدفترروزنامه اطلاعات قیطریهدفترروزنامه اطلاعات نیاوران دفترروزنامه اطلاعات ولنجک – دفترروزنامه اطلاعات شمال تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه یک تهران – دفترروزنامه اطلاعات درشمال تهران- دفترروزنامه اطلاعات منطقه دو – تلفن روزنامه اطلاعات درمنطقه دو تهراننمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه دوتهران – دفترروزنامه اطلاعات – روزنامه اطلاعات درمنطقه دو آدرس روزنامه اطلاعات منطقه دو – دفتراگهی روزنامه درمنطقه دو –شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه دوتهراندفترروزنامه اطلاعات پونکدفترروزنامه اطلاعات سعادت آبادتلفن روزنامه سعادت آبادروزنامه درسعادت آباد –  دفترروزنامه اطلاعات شهرک غرب تلفن روزنامه درصادقیهدفترروزنامه اطلاعات صادقیه آدرس روزنامه درصادقیهدفترروزنامه اطلاعات شهرک آزمایشدفترروزنامه اطلاعات ستارخان – دفترروزنامه اطلاعات میدان توحیددفترروزنامه اطلاعات مرزداران – تلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات

مراحل چاپ آگهی دعوت مجمع فوق العاده درروزنامه کثیرالانتشار

 متن آگهی مدنظرتون به شماره ۱۲ ۱۲ ۸۷۱ – ۰۹۳۶ درواتس آپ

ارسال کنید تا درسریع ترین زمان ممکن طبق تعرفه رسمی روزنامه مدنظرتون آگهی شما چاپ شود.

 

 نمونه متن آگهی مجمع عمومی فوق العاده:

 

 

آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت ………..

سهامی خاص ثبت شده به شماره …………و شناسه ملی ………….

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت …… مورخ ……. روز ……… در محل اصلی شرکت به آدرس …………….. تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه:

…………………………….. .۱

…………………………….. .۲

 مرجع دعوت کننده – مدیر عامل یا هیئت مدیره 

 

۳ – توجه داشته باشید که ارسال متن آگهی حتما باید درسربرگ شرکت مهرشده ارسال شود

 

تماس با دفترروزنامه اطلاعات

تلفن ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ – ۰۲۱

تلفن همراه:۱۲ ۱۲ ۸۷۱ – ۰۹۳۶

اعلام مفقودی گواهینامه در روزنامه الزامی است؟

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا از حذف شرایط درج آگهی مفقودی گواهینامه در روزنامه های کثیرالانتشار برای دریافت گواهینامه المثنی خبر داد.

سرهنگ حسن رضایی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنا به دستورالعمل صادره از سوی معاونت مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که به مراکز پلیس راهور و دفاتر پلیس + ۱۰ در سراسر کشور ابلاغ شده بود؛ یکی از شرایط و مدارک صدور گواهینامه المثنی، اعلام مفقودی گواهینامه با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار بود.

وی ادامه داد: نظر به تقاضاهای شهروندان و متقاضیان دریافت گواهینامه المثنی در خصوص حذف آگهی مذکور، در این زمینه فعالیت های کارشناسی انجام شد که با موافقت رئیس پلیس راهور ناجا، این بند از شرایط صدور گواهینامه المثنی حذف شد.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا یادآور شد: این اقدام پلیس راهور ناجا در جهت کاهش هزینه های جانبی، مسافرت های درون شهری بوده و با حذف این شرط از شرایط صدور گواهینامه المثنی، دستورالعمل پیرامون آن به راهور استان ها و دفاتر پلیس + ۱۰ در سراسر کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

جهت مشاوره و سفارش آگهی با ما درارتباط باشید.

تماس با دفترروزنامه اطلاعات

 ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

چاپ آگهی مفقودی

  انواع آگهی های مفقودی درروزنامه  کثیرالانتشار:

 وسیله نقلیه  (سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…)

 مدارک تحصیلی        (مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…)

 مدارک شناسایی     (کارت ملی-شناسنامه و…)

 مجوزها وپروانه های کسب

 

درصورت فقدان مدارک برای گرفتن المثنی مدرک مربوطه، آگهی درروزنامه های کثیرالانتشارالزامی میباشد.

برای چاپ آگهی مفقودی مدارک باما درارتباط باشید.

 

پی دی اف روزنامه اطلاعات

همچنین ببینید

روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *