پی دی اف روزنامه کارکارگر

دفترروزنامه کاروکارگر

پذیرش انواع آگهی های:

 

دفترآگهی روزنامه کاروکارگر

ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

جهت مشاوره و سفارش آگهی با ما درارتباط باشید.

پی دی اف روزنامه کارکارگر

برای  مشاهده و دانلودپی دی اف روزنامه کارکارگر

ازطریق لینک زیراقدام نمایید.

 

پی دی اف روزنامه ها

 

انواع آگهی های مفقودی درروزنامه کاروکارگر:

 

 وسیله نقلیه  (سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…)

 مدارک تحصیلی        (مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…)

 مدارک شناسایی     (کارت ملی-شناسنامه و…)

 مجوزها وپروانه های کسب و…

درصورت فقدان مدارک برای گرفتن المثنی مدرک مربوطه، آگهی درروزنامه های کثیرالانتشارالزامی میباشد.

برای چاپ آگهی مفقودی مدارک باما درارتباط باشید.

تلفن آگهی روزنامه سراسری

انواع تغییرات شرکت درروزنامه کاروکارگر:

  • تغییرنام   ،  تغییر آدرس محل قانونی 
  •  نقل و انتقال سهام   ،  افزایش سرمایه  ،  کاهش سرمایه
  • تغییر حق امضاء   ،  تعیین اعضای هیئت مدیره 

موارد بالا ازمهم ترین تغییراتی میباشد که به وجود می آید.

 

تلفن دفترثبت آگهی روزنامه

هزینه آگهی روزنامه کاروکارگر

برای  مشاهده تعرفه روزنامه روزنامه کارکارگر ازطریق لینک زیراقدام نمایید.

 

تعرفه روزنامه ابرار

مراحل چاپ آگهی دعوت مجمع فوق العاده درروزنامه کاروکارگر

روزنامه کارکارگر

۱-  ابتدا باید روزنامه ای که دراساسنامه  به عنوان روزنامه کثیرالانتشار مشخص شده انتخاب کنید مانند:

روزنامه همشهری-روزنامه اطلاعات-روزنامه ابرار-روزنامه …

۲-  متن آگهی مدنظرتون به شماره ۱۲ ۱۲ ۸۷۱ – ۰۹۳۶ درواتس آپ

ارسال کنید تا درسریع ترین زمان ممکن طبق تعرفه رسمی روزنامه مدنظرتون آگهی شما چاپ شود.

 

نمونه متن آگهی مجمع عمومی فوق العاده:

 

 

آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده  ………..

سهامی خاص ثبت شده به شماره …………و شناسه ملی ………….

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت …… مورخ ……. روز ……… در محل اصلی شرکت به آدرس …………….. تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

 

 دستور جلسه:

…………………………….. .۱

…………………………….. .۲

 

مرجع دعوت کننده – مدیر عامل یا هیئت مدیره

 

۳ – توجه داشته باشید که ارسال متن آگهی حتما باید درسربرگ شرکت مهرشده ارسال شود

 

تماس باروزنامه کاروکارگر

 ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ – ۰۲۱

همراه:۱۲ ۱۲ ۸۷۱ – ۰۹۳۶

پی دی اف روزنامه کارکارگر

همچنین ببینید

تلفن آگهی روزنامه کارکارگر