آگهی دعوت مجمع عمومی

انواع مجامع

چاپ آگهی دعوت مجمع عمومی،مجمع چیست ؟

آگهی دعوت مجمع عمومی از گردهمایی و تشکیل جلسات با حضور سهامداران و مدیران  برای تعیین وضعیت و فعالیت ها و  انجام وظایف  در طول حیات خود تشکیل می شود که به جلسات تشکیل شده مجمع گفته می شود .

 

انواع مجامع عمومی 

  • موسس
  • عادی
  • فوق العاده

 

 مجمع عمومی موسس

رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام 
تصویب طرح اساسنامه  و در صورت لزوم، اصلاح آن
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان 
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 

مجمع عمومی عادی

هیات مدیره  مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید، چنانچه مدیران مجمع را در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس شرکت باید این کار را انجام دهد، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند خواستار برگزاری مجمع شوند.
انتخاب هیئت مدیره
انتخاب بازرسان 
تصویب صورت های مالی
تقسیم منافع 
تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران ارائه می‌شود .
تعیین خط مشی  و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح مجموعه  باشد.

 

مجمع عمومی فوق العاده

در موارد ویژه‌ای که پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

آگهی دعوت مجمع عمومی

انواع نمونه متن آگهی دعوت مجمع عمومی

نمونه متن دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(مسئولیت محدود)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت — ( با مسئولیت محدود ) به شماره ثبت— و شناسه ملی  —
بدینوسیله از کلیه شرکاء و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  که راس ساعت– صبح روز—  مورخ — در محل قانونی شرکت به نشانی : —
  کد پستی  —تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :
۱ . انتخاب مدیران 
۲ . تعیین سمت مدیران 
۳ . تعیین دارندگان حق امضاء
 هیات مدیره

نمونه متن دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(سهامی خاص)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(سهامی خاص)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت — سهامی خاص به شماره ثبت —و شناسه ملی — دعوت بعمل می‌آید
تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده که راس ساعت– صبح مورخ –به  نشانی: — کد پستی — تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانید .
دستور جلسه : انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
                                         
               هیئت مدیره  

نمونه متن دعوت مجمع عمومی فوق العاده (مسئولیت محدود)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت —-( با مسئولیت محدود)
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت —– ( با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت — و شماره ملی —- دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی فوق العاده روز —مورخ —که از ساعت — صبح در محل قانونی شرکت واقع در: — و کد پستی—تشکیل می­گردد، حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: نقل و انتقال سهام و ورود سهامدار جدید
هیئت مدیره

نمونه متن دعوت مجمع عمومی فوق العاده (سهامی خاص)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت —( سهامی خاص) به شماره ثبت —و شناسه ملی —

بدین وسیله از کلیه سهامداران  دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ — راس ساعت به نشانی مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند .

موضوع جلسه :  تغییر موضوع فعالیت  و سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد 

هیئت مدیره

نمونه متن دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت —(سهامی خاص) نمایندگان، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام دعوت می‌گردد
تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت — روز — در محل دفتر مرکزی  به نشانی —
  با دستور جلسه ذیل برگزار می‌گردد حضور به هم می‌رسانند.
۱ استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به —
۳انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی آتی
۴انتخاب روزنامه رسمی کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت
۵اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین پاداش و حق الحضور اعضای هیئت مدیره
۶انتخاب اعضای هیئت مدیره
۷سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد.
 
هیئت مدیره 

نمونه متن دعوت ازبستانکاران

آگهی دعوت ازبستانکاران شرکت –(سهامی خاص)
به شماره ثبت— شناسه ملی—
دراجرای ماده۲۲۵ اصلاحی قانون تجارت ازکلیه بستانکاران شرکت —درحال تصفیه(سهامی خاص)
به شماره ثبت— شناسه ملی—
که آگهی انحلال آن در صفحه — روزنامه رسمی کشور به شماره — مورخ —
درج گردیده است دعوت به عمل می اید تاظرف مدت حداکثر ۶ ماه ازتاریخ انتشارآگهی نوبت اول با ارائه مددرک مثبته ادعای خود به مدیرتصفیه — به شماره همراه — مستقردرآدرس—
ارائه نمایند
مدیرتصفیه شرکت —(سهامی خاص)

چاپ آگهی دعوت مجمع عمومی

تلفن تماس:۳۳۲۰۰۴۲۴-۰۲۱

آگهی دعوت مجمع عمومی روزنامه اطلاعات

آگهی دعوت مجمع عمومی روزنامه ابرار

آگهی دعوت مجمع عمومی روزنامه همشهری

پذیرش آگهی روزنامه دنیای اقتصادانقلاب

آگهی دعوت مجمع عمومی روزنامه جام جم

پذیرش آگهی روزنامه کیهان انقلاب

تلفن روزنامه ایران

پذیرش آگهی روزنامه رسالت انقلاب

پذیرش آگهی روزنامه کاروکارگر انقلاب

پی دی اف روزنامه های کثیرالانتشار

برای  مشاهده و دانلود پی دی اف روزنامه های سراسری ازطریق لینک زیراقدام نمایید.

پی دی اف روزنامه ها

تعرفه روزنامه های کثیرالانتشار

برای  مشاهده تعرفه روزنامه  های کثیرالانتشار ازطریق لینک زیراقدام نمایید.

تعرفه روزنامه کثیرالانتشار

همچنین ببینید

دفترروزنامه اطلاعات منطقه شش